Trójdzielny mózg

Istnieją naukowe dowody na to, że znaczące cechy osobowości są uzależnione od indywidualnych funkcji mózgu.

Znany amerykański badacz mózgu, prof. Paul D. MacLean udowodnił, że mózg człowieka składa się z trzech części, które odpowiadają za różne funkcje (struktura funkcjonalna mózgu). Pomimo różnic, te trzy bardzo różne części mózgu muszą nadal współpracować i komunikować się w ramach trójdzielnego mózgu, natomiast każda z nich przestrzega swoich własnych, ściśle określonych reguł gry. Ludzkie zachowanie to wynik wzajemnej zależności pomiędzy instynktowną reakcją pnia mózgu, emocjonalną i impulsywną reakcją układu limbicznego oraz trzeźwą i racjonalną reakcją kory mózgowej.
Każdy człowiek używa tych trzech części mózgu w różny, genetycznie uzależniony sposób, co w przypadku dorosłego człowieka ma charakter stały. Indywidualna biostruktura.
We współpracy z MacLeanem, antropolog Rolf W. Schirm rozpoznał i określił typowe cechy osobowości lub też behawioryzmy w biostrukturze, które wykazują jasne powiązanie z trzema częściami mózgu. Na tej podstawie, podczas seminarium powstaje katalog pytań mających na celu określenie indywidualnego wpływu trzech części mózgu, odzwierciedlony w Structogramie.
Przyczyna indywidualnego poziomu działania trzech części mózgu leży w neuroprzekaźniku - homeostazie.
W przypadku ludzkiej osobowości, Analiza Biostrukturalna rozróżnia genetycznie uwarunkowaną, niezmienną strukturę podstawową oraz uwarunkowane środowiskowo, zmienne cechy, a na podstawie tego cechy osobowości lub behawioryzmy, które mogą i nie mogą ulec zmianie w perspektywie długoterminowej.

Jestem niepowtarzalny - podobnie jak inni

Szczególnymi atutami Structogramu są łatwość w użyciu, mała czasochłonność, łatwa do zapamiętania wizualizacja wyników, a przede wszystkim prosty i bezpośredni transfer umiejętności.


Analiza Biostrukturalna przeprowadzana jest podczas seminarium. Nie jest to test psychologiczny, a raczej niewartościująca metoda określenia indywidualnej, genetycznie ukształtowanej podstawowej struktury osobowości i zachowania osoby.
Structogram®, jako wizualizacja wyniku Analizy Biostrukturalnej, jest dla uczestnika seminarium kluczem do poznania samego siebie. Oznacza to, że zdobywa on szczegółową wiedzę na temat jego podstawowej struktury, a tym samym wiedzę dotyczącą jego mocnych i słabych stron oraz ograniczeń.
Zamiast ogólnej "recepty na działanie", centrum zainteresowania staje się indywidualność każdej osoby, tak aby mogła ona w pełni wykorzystać swój osobisty potencjał. Taka osoba uczy się jak nadal się rozwijać w zgodzie z własnym charakterem i pozostać wiarygodnym.
Triogram® wywodzący się ze Structogramu® jest dla uczestnika seminarium kluczem do zrozumienia drugiego człowieka. Możemy lepiej rozumieć innych ludzi pod względem ich indywidualności, lepiej ich traktować oraz unikać niepotrzebnych konfliktów. W efekcie optymalizujemy umiejętności społeczne, co stanowi najważniejszy czynnik w osiągnięciu długoterminowego sukcesu sprzedażowego oraz decyduje o skutecznym przywództwie.

Podstawa skutecznego rozwoju osobowości

Dzięki Systemowi Treningowemu STRUCTOGRAM® możemy szybciej osiągnąć cele i zaspokoić potrzeby klientów i pracowników.

Analiza Biostrukturalna to wypróbowana i sprawdzona metoda, stanowiąca podstawę rozwoju osobowości. Analiza Structogram® jest przeprowadzana podczas seminarium pod kierunkiem licencjonowanych trenerów Structogram®. Całe szkolenie ma większe odniesienie do rzeczywistości i jest skuteczniejsze, ponieważ brane są pod uwagę nie tylko elementy środowiskowe, ale również i przede wszystkim elementy genetyczne i niezmienne w ludzkiej osobowości. Trenerzy Structogram® korzystają z Analizy Biostrukturalnej celem nadania indywidualnego charakteru kolejnym szkoleniom. Z wielkim sukcesem stosują Structogram® np. w szkoleniach z przywództwa, sprzedaży i komunikacji.

System Treningowy STRUCTOGRAM®

STRUCTOGRAM® System Treningowy 1:
Klucz do poznania siebie

Podczas seminarium zatytułowanego "Klucz do poznania samego siebie", dzięki Structogramowi zdobywasz wiedzę dotyczącą struktury własnej osobowości, a dzięki temu wiedzę na temat własnych możliwości i ograniczeń.

STRUCTOGRAM® System Treningowy 2:
Klucz do poznania drugiego człowieka

Podczas seminarium zatytułowanego "Klucz do poznania drugiego człowieka", uczysz się korzystać z Triogramu celem poznania struktury osobowości drugiego człowieka i zoptymalizowania swoich umiejętności społecznych.

STRUCTOGRAM® System Treningowy 3:
Klucz do poznania klienta

Podczas seminarium zatytułowanego 'Klucz do poznania klienta' uczysz się jak sprzedawać ten sam produkt różnym klientom, jak również budować trwałą relację z klientem opartą na lojalności i zaufaniu.


STRUCTOGRAM® International
http://www.structogram.pl